RSS RSS print

Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie

 

 ŠHS - logo

 

 

ŠTUDENTSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ pri Katedre histórie FF UMB (ŠHS)

je študentská organizácia, na ktorej sa podieľajú študenti Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijného odboru história a príbuzných študijných odborov.

 

Jej hlavným zámerom je organizovanie, v spolupráci s rôznymi inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami, aktivít, ktorých cieľom je:

 

  • prostredníctvom neformálneho vzdelávania dopĺňať štúdium histórie na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici,
  • upevňovať vzájomné kolegiálne vzťahy medzi študentmi a tiež medzi študentmi a vyučujúcimi,
  • podnecovať študentov k aktívnemu štúdiu, informovať ich o rôznych možnostiach štúdia histórie v rámci študijných mobilít v zahraničí, stáží a letných škôl,
  • poskytovať tútorstvo študentom prvého ročníka a študentom mladších ročníkov,
  • ponúkať študentom priestor na sebarealizáciu, v rámci diania na Katedre histórie FF UMB, s možným presahom aj do profesijného života,
  • vydávať študentský historický časopis ACHERON.

 

Od roku 2013 je Študentská Historická Spoločnosť členom medzinárodného združenia študentov histórie

The International Students of History Association.

V prípade, ak by ste chceli vstúpiť do ŠHS a stať spolutvorcami našich aktivít, máte nápad ako rozšíriť náš program, alebo potrebujete poradiť so študijnými povinnosťami, kontaktujte nás na: shs.umb@gmail.com  alebo na:

molnarova.patricia@gmail.com

 


Vedenie ŠHS pri katedre histórie

 Patrícia Molnárová 

PATRÍCIA MOLNÁROVÁ

Predsedkyňa ŠHS pri Katedre histórie FF UMB,

člen redakčnej rady časopisu Acheron

 

Členovia ŠHS:

Igor Hruška

Mgr. Marek Oravec

Mária Donovalová

Alexandra Karaffová

Tereza Rehorčíková

Adam Čuchor

Michaela Pekná


Aktualizované: 26-10-2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry