RSS RSS print

Denné štúdium

História (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 1. stupeň (Bc., 1. a 2. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

História (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 1. stupeň (Bc., 3. ročník; dobiehajúci štúdijný program)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán

Medziodborové štúdium: študijné odbory prekladateľstvo a tlmočníctvo, slovenský jazyk a literatúra, etika a filozofia v kombinácii s odborom história – 1. stupeň (Bc., 1. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

História (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 2. stupeň (Mgr., 1. a 2. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

Učiteľstvo dejepisu, 1. stupeň (pre 1. a 2. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

Učiteľstvo dejepisu, 1. stupeň (pre 3. ročník)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán

Učiteľstvo dejepisu, 2. stupeň

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

 

Aktualizované: 5. 9. 2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry