RSS RSS print

Externé štúdium

Muzeológia (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 1. stupeň (Bc., 1. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

 

Muzeológia (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 1. stupeň (Bc., 2. a 3. ročník; dobiehajúci štúdijný program)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán

 

História (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 2. stupeň (Mgr., 1. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

 

História (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 2. stupeň (Mgr., 2. ročník; dobiehajúci štúdijný program)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán

 

Aktualizované: 31. 8. 2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry