RSS RSS print

Rigorózne pokračovanie

Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác. (Dokument formátu PDF)

Témy rigoróznych prác 

Smernica č. 3/2014 o rigoróznom pokračovaní

Protokol o zadaní témy rigoróznej práce (je súčasťou prihlášky na rigorózne pokračovanie a odovzdáva sa v štyroch exemplároch) k stiahnutiu TU.

Tematický obsah rigoróznej skúšky v odbore „história“:

Aktualizované: 20-10-2015

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry