RSS RSS print

Štátnice (informácie pre denných aj externých študentov)

Bakalárske štúdium denné - učiteľstvo akademických predmetov

Bakalárske štúdium denné - jednoodborová história

Magisterské štúdium denné - učiteľstvo akademických predmetov

Magisterské štúdium denné - jednoodborová história

Externé bakalárske štúdium - muzeológia

Externé magisterské štúdium - história

 

Aktualizované: 01-10-2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry