RSS RSS print

Titulné listy záverečných a kvalifikačných prác - odkaz na smernicu č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB

Väzobné a titulné listy záverečných a kvalifikačných prác sú definované v novej smernici o záverečných a kvalifikačných prácach (smernica č. 12/2011), ktorá je v platnosti od 31. 8. 2011.

Smernica je prístupná na internetovej stránke Fakulty humanitných vied UMB

a tiež k dispozícii na stiahnutie TU.

Aktualizované: 01-03-2013

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry