RSS RSS print

Vzor seminárnej práce

Milí študenti, v nižšie pripojenej prílohe si môžete prezrieť (a prípadne aj stiahnuť) vzor seminárnej práce, ktorý je záväzný pre všetky seminárne práce odovzdávané na našej katedre histórie.

Prajeme vám čo najmenej seminárnych prác vrátených na prepracovanie.

Akzualizované: 28. 11. 2007

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry