RSS RSS print

Partizáni na Slovensku vo svetle najnovších výskumov

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:19. feb. 2013 - 9:00
Dátum a čas konca:19. feb. 2013 - 17:00
Miesto:Vzdelávacie centrum Mateja Bela
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Mgr. Anton Hruboň, Mgr. Juraj Krištofík
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry