RSS RSS print

Hosťujúci profesori z Amiens, 22.-28.11.2014

Katedra romanistiky FF UMB v spolupráci so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom zorganizovala pre študentov a kolegov prednášky hosťujúcich profesorov (prof. Jean-Michel Eloy a prof. Christophe Rey) z Université de Picardie Jules Verne z Amiens (Francúzsko), ktoré sa konali v dňoch:

  • dňa 25. 11. 2014 (utorok), v čase od 13.00 do 14.20 h, v miestnosti K006, prednášal prof. Christophe Rey na tému "Les dictionnaires de langue francaise: des outils entre nécessité et articifialité";

  • dňa 26. 11. 2014 (streda), v čase od 11.25 do 12.25 h, v miestnosti K006, prednášal prof. Jean-Michel Eloy na tému "La réforme de l'orthographe de 1991".
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry