RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Claudio Nobili | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Claudio Nobili
Doktorand, 3. ročník - Translatológia 
 
claudio.nobili@umb.sk
K127 a K142 (Tajovského 51) 
048 446 5127, 5142
Mgr. Lucia Ráčková | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lucia Ráčková
Doktorandka, 3. ročník - Všeobecná jazykoveda 
 
lucia.hrckova@umb.sk
K116 (Tajovského 51) 
048 446 5116
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry