Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Beseda s učiteľkami FJ, 31. 3. 2014

Dňa 31. 3. 2014 (pondelok) sa uskutočnilo v Centre univerzitnej úspešnosti (CRU) stretnutie s tromi učiteľkami francúzskeho jazyka, ktoré momentálne pôsobia na Slovensku.  Prezentácia s názvom „Travailler en français à travers le monde : récits d’expériences“ bola organizovaná študentkami Asociácie Pont Francophone. Hosťky (Noémie Labrousse, Katarína Mrázová, Lorène Vidal) rozprávali o svojich skúsenostiach a zážitkoch v kultúrnej a výchovnej oblasti z frankofónneho prostredia (Česká republika, Gambia, Jamajka, Lotyšsko, Rumunsko, Senegal).  

Prílohy ku stránke:

Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici