RSS RSS print

Deň učiteľov na FF UMB, 14. 4. 2015

Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov na FF UMB (14. 4. 2015) boli zo strany vedenia fakulty ocenení vybraní pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Medzi ocenenými bola aj p. Jarmila Ďurovcová, dlhoročná sekretárka Katedry romanistiky.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry