Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

Dňa 14. 1. 2015 bola do funkcie prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB menovaná členka Katedry romanistiky FF UMB doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Srdečne gratulujeme!


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici