RSS RSS print

Habilitácia PhDr. Vlasty Křečkovej, CSc., 6. 12. 2013

Dňa 6. 12. 2013 o 10.00 h sa konala na francúzskej univerzite Université de Picardie Jules Verne v Amiens habilitačná prednáška a obhajoba habilitačného spisu PhDr. Vlasty Křečkovej, CSc. s názvom "Construction des ensembles lexicaux ou terminologiques (slovaque et français) – Tvorba lexikálnych alebo terminologických súborov (slovenčina a francúzština)".

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry