RSS RSS print

Habilitácia PhDr. Vlasty Křečkovej, CSc., 6. 12. 2013

Predchádzajúca fotografia
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry