RSS RSS print

Návšteva z Univerzitnej agentúry frankofónie, 14. 10. 2015

Návšteva z Univerzitnej agentúry frankofónie

Dňa 14. októbra 2015 navštívili Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Bianca Oprisan a prof. Fabien Flori, riaditeľ Kancelárie pre strednú a východnú Európu Univerzitnej agentúry frankofónie v Rumunsku.

Centum  univerzitnej úspešnosti UMB, ktoré bolo zriadené Univerzitnou agentúrou frankofónie (Agence universitaire de la francophonie – AUF) so sídlom na Katedre romanistiky FF UMB, a ktoré AUF finančne aj podporuje, zorganizovalo stretnutie s frankofónnymi učiteľmi a študentmi UMB.  Prof. Fabián Flori oboznámil prítomných o mobilitách pre študentov ako aj pre vedeckých pracovníkov a zároveň informoval o pokračovaní projektu CRU v roku 2016. 

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry