RSS RSS print

Ocenenie pri príležitosti osláv 20. výročia samostatnej fakulty, 29. 10. 2015

Pri príležitosti osláv 20. výročia vyčlenenia humanitných vied, spoločenských vied a vied o športe boli z Katedry romanistiky ocenení  členovia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj fakulty: doc. PhDr. Elena Baranová,  Mgr. Anna Dovčiaková, Mgr. Milan Štulrajter, PhD.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry