RSS RSS print

Pracovné stretnutie Frankofónie v Bukurešti, 7. - 10. 10. 2014

Stretnutie zástupcov katedier francúzskeho jazyka
členských univerzít UAF/AUF zo strednej a východnej Európy (Bukurešť, 7. - 10. 10. 2014)

 

Presne po dvoch rokoch sa v Bukurešti v dňoch 7. - 10. 10. 2014 konalo pracovné stretnutie zástupcov katedier francúzskeho jazyka členských univerzít Univerzitnej Agentúry Frankofónie (Agence universitaire de la Francophonie) zo strednej a východnej Európy. Spolu 87 zástupcov zo 17 krajín počas dvoch dní spoločne diskutovalo o perspektívach, výzvach, ale i problémoch, ktoré stoja dnes a v blízkej budúcnosti pred vyššie spomínanými katedrami. Z krajín V4 boli na stretnutí v Bukurešti prítomní 3 zástupcovia z dvoch univerzít v Maďarsku a jedna zástupkyňa za Slovensko, členka Katedry romanistiky FF UMB, Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. Pracovné stretnutie vyvrcholilo slávnostným galavečerom, ktorý sa konal pri príležitosti 20. výročia založenia pobočky AUF pre strednú a východnú Európu.

Link na video zo slávnostného galavečera:
https://www.youtube.com/watch?v=NReOQBoJ0Lk&feature=youtu.be

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry