RSS RSS print

Pracovné stretnutie k projektu MSI, 1. - 6. 9. 2014

V prvom septembrovom týždni (1. - 6. 9. 2014) bol hosťom Katedry romanistiky Filozofickej fakulty UMB a Katedry odbornej jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty UMB profesor Éric Castagne z partnerskej Univerzity v Remeši. Profesor E. Castagne ako expert v oblasti všeobecnej jazykovedy a didaktiky cudzích jazykov viedol 3-dňový workshop venovaný problematike interkomprehenzie, t. j. porozumenia príbuzným jazykom. Zároveň predstavil zaujímavý, na prax orientovaný študijný program, ktorý má v ponuke jeho materská univerzita, Master Pro "Gestion multilingue de l'information".

Pre záujemcov sa konala prednáška o interkomprehenzii ako didaktickom koncepte v stredu 3. 9. o 9.00 v K006 na Tajovského 51, a aj praktický workshop 3. 9. 2014 v čase od 13.00-16.00hod (1. časť) a vo štvrtok od 8.30 do 11.30 hod. (2. časť).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry