RSS RSS print

Prednášky Dr. Maksymiliana Drozdowicza, 18. - 19. 11. 2015

V dňoch od 18. – 19. 11. 2015 sa konali na Katedre romanistiky prednášky Dr. Maksymiliana Drozdowicza z Ostravskej univerzity na tému Latinsko-americká literatúra.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry