RSS RSS print

Prednášky prof. Carlosa Dímea Alvaréza, 11. - 12. 11. 2015

V dňoch od 11. – 12. 11. 2015 sa konali na Katedre romanistiky prednášky španielského prof. Carlosa Dímea Alvaréza z poľskej univerzity Bielsko-Biala na tému Latinsko-americká literatúra.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry