Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Účasť na Žilinskom mesiaci frankofónie, 7. 11. 2014

V piatok 7. 11. 2014 sme si v rámci Žilinského mesiaca frankofónie v priestoroch žilinského Artfora pripomenuli v priateľskej besede a atmosfére osobnosť významného francúzskeho literáta, džezmena, džezofila, džezológa, pacifistu a patafyzika Borisa Viana. Za Katedru romanistiky FF UMB sa tohoto literárneho večera zúčastnili ako pozvaní hostia aj Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. a bývalá študentka KRO FF UMB Mgr. Eva Krčmáriková. Potešilo nás, že medzi publikum zavítali aj niektorí z našich súčasných študentiek a študentov, ktorí sa rozhodli prvý novembrový piatkový podvečer venovať práve francúzskej literatúre.


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici