RSS RSS print

Knižnica prof. Vladimíra Olerínyho

Knižnica Vladimíra Olerínyho na Katedre romanistiky FF UMB

Profesor Vladimír Oleríny, 91-ročný rodák z Banskej Bystrice, laureát troch Cien Jána Hollého, držiteľ španielskej Striebornej medaily za zásluhy v krásnych umeniach a Kríža Občianskeho rádu Alfonza X. „Múdreho" udeleného španielskym kráľom Juanom Carlosom I., sa rozhodol venovať svoju súkromnú zbierku kníh Katedre romanistiky FF UMB pre potreby študentov a vyučujúcich. Dar profesora Olerínyho predstavuje viac ako 1000 knižných titulov, predovšetkým španielskych a latinskoamerických autorov, špecializovaných časopisov a učebníc.

Dňa 3. mája 2013 sa na pôde Fakulty humanitných vied UMB konalo slávnostné otvorenie Knižnice Vladimíra Olerínyho za osobnej účasti významného hispanistu, prekladateľa, literárneho vedca a bývalého diplomata prof. Vladimíra Olerínyho.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil prodekan FHV pre medzinárodné vzťahy prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., vedúca Katedry romanistiky Mgr. Monika Zázrivcová, PhD., vedúca oddelenia akvizície Univerzitnej knižnice UMB Mgr. Mária Krobotová, vedúca oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva pri KRO Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., kolegovia a študenti z odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Slávnostné otvorenie bolo spojené s podnetnou besedou, kde profesor Oleríny spomínal na detstvo prežité v Argentíne, prekladateľské začiatky, osobné stretnutia s Gabrielom García Marquézom, José Luisom Borgesom či Evou Perónovou, roky strávené na Univerzite Komenského a v Slovenskej akadémii vied, na ťažké a zároveň krásne obdobia strávené nad prekladmi viac ako 140 kníh, ktoré počas svojej prekladateľskej praxe preložil.

Študentom priblížil náročnú prácu prekladateľa „na plný úväzok" a v duchu biblického výroku „silu nachádzam vo svojich slabostiach..." zo slávneho Cervantesovho románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha ich motivoval k tomu, aby na sebe neustále pracovali, vzdelávali sa a nestrácali nádej.

Výpožičky pre študentov španielskeho jazyka:  

  • počas konzultačných hodín členov španielskeho jazyka

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry