RSS RSS print

Stretnutie s atašé F-X. Mortreuilom s fran. študentami UMB

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Katedra romanistiky
Dátum a čas začiatku:9. nov. 2016 - 15:00
Dátum a čas konca:9. nov. 2016 - 16:00
Miesto:Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB, Tajovského 51 (1. poschodie)
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry