Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Taliančina A1, Taliančina B1

TALIANČINA A1 (pre začiatočníkov)

TALIANČINA B1 (pre mierne pokročilých)

(výberový predmet celouniverzitný, 2 semináre/týždenne, 3 kredity).
V AISe je potrebné sa prihlásiť na predmety s kódom: B-PTTj-300,
B-PTTj-302.

Zadelenie do rozvrhu v zimnom semestri 2016/17 prebehne na úvodnom stretnutí (účasť nutná):

streda 21.9. 2016 o 17.00 - (Tajovského ul. 51, K107)

Vyučujúca predmetu:  Dr. Simonetta Giulianelli, zahraničná lektorka, simonetta.giulianelli@umb.sk

 

 

 

 

 


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici