RSS RSS print

Medzinárodný seminár "20 ans apres ... ca continue"

Pri príležitosti medzinárodného ocenenia, ktoré Pont francophone získal v roku 2010 od organizácie CIVISME et DÉMOCRATIE, sa delegáti PF z Banskej Bystrice a Bratislavy zúčastnili na Medzinárodnom seminári "20 ans après ... ça continue". Seminár sa konal 16. - 20. marca 2011 vo Versailles.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry