RSS RSS print

ŠVA v ak. roku 2011/2012

Výsledné poradie ŠVA v akad. roku 2011/2012 

1. miesto:   Zuzana MORÁVKOVÁ (Šj, 1. roč. Mgr.)
2. miesto:   Miroslava FORTUNÍKOVÁ (AjTj, 2. roč. Bc.)
3. miesto:   Matej VOLEŠÍNI (AjFj, 1. roč. Bc.)

Koordinátorka za KRO: Mgr. Katarína Dlhošová, č. miest. C429, Ružová 14, email: katarína.dlhosova@umb.sk

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry