RSS RSS print

ŠVA v ak. roku 2013/2014

Výsledné poradie ŠVA v akad. roku 2013/2014

Dňa 9. 4. 2014 sa uskutočnila prezentácia prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity. Zúčastnilo sa jej 7 študentov a študentiek, ktorí študujú francúzsky, španielsky a taliansky jazyk v rôznych študijných programoch a stupňoch štúdia na Filozofickej fakulte UMB.

FILOLOGICKÁ SEKCIA:
1. miesto: Sebastián JURKO, FjHi (UAP), 3. roč. Bc.
2. miesto: Katarína TORMAŇÁKOVÁ, AjFj (PT), 2. roč. Bc.
3. miesto: Monika Ölveczká, AjŠj (PT), 3. roč. Bc.

TRANSLATOLOGICKÁ SEKCIA:
1. miesto: Kristína Štrbíková, ŠjTj (PT), 3. roč. Bc.
2. miesto: Denisa KRNÁČOVÁ, Tj (PT), 3. roč. Bc.
3. miesto: Jana Štefániková, AjTj (PT), 3. roč. Bc.

Koordinátorka za Katedru romanistiky:
Mgr. Katarína KREJČÍ, č. miest. C429, klapka 4193, Ružová 14, email: katarina.krejci@umb.sk

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry