RSS RSS print

ŠVA v ak. roku 2014/2015

Študentská vedecká aktivita 2015

Dňa 25. 3. 2015 sa uskutočnila prezentácia prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity. Zúčastnilo sa jej 6 študentiek, ktoré študujú francúzsky, španielsky a taliansky jazyk v rôznych študijných programoch a stupňoch štúdia. Študentky prezentovali svoje práce v spoločnej sekcii (translatologicko-lingvisticko-literárnej). ŠVA prebehla na primeranej vedeckej úrovni za účasti pomerne vysokého počtu pasívnych účastníkov z radov študentov. 

Výsledné poradie ŠVA 2015

1. miesto: Alexandra TÖKÖLYOVÁ, (AJ-FJ, PT, 1. roč. Bc.)
2: miesto: Zuzana BAJTOŠOVÁ, (TJ, PT, 3. roč. Bc.)
3. miesto: Adriána ŠVECOVÁ, (NJ-TJ, PT, 2. roč. Mgr.)

Študentkám srdečne gratulujeme !!!

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry