RSS RSS print

Nobili Claudio, Mgr. - doktorand

 Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

 Mgr. Claudio Nobili 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Comprensione linguistica in prospettiva didattica: la pluridimensionalita tra concetto e metodo. In: Italica : journal of the American association of teachers of Italian. - Bloomington : Indiana university, 2014. - ISSN 0021-3020. - Vol. 91, no. 1 (2014), pp. 59-70.


Aktualizované: 3. 2. 2015

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry