RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Vedúca katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO 
Odborná asistentka 
monika.zazrivcova@umb.sk
K131 (Tajovského 51) 
048 446 5131

Profesori

prof. Massimo Arcangeli, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Massimo Arcangeli, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
massimo.arcangeli@umb.sk
K126 (Tajovského 51) 
048 446 5126

Docenti

doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
jiri.chalupa@umb.sk
K129 (Tajovského 51) 
048 446 5129
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou (t. č. 446 1126; č. m. 109 - Rektorát UMB) 
Docentka 
katarina.chovancova@umb.sk
K128 (Tajovského 51) 
048 446 5128
doc. PhDr. Vlasta Křečková, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Vlasta Křečková, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
vlasta.kreckova@umb.sk
K128 (Tajovského 51) 
048 446 5128

Odborní asistenti

PhDr. Jana Belková, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Jana Belková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, od 3. 10. 2016 na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
jana.belkova@umb.sk
K116 (Tajovského 51) 
048 446 5116
Mgr. Dana Ďurovková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Dana Ďurovková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, od 19. 4. 2015 na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
dana.durovkova@umb.sk
K133 (Tajovského 51) 
048 446 5133
Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
enrique.gutierrez@umb.sk
K130 (Tajovského 51) 
048 446 5130
Mgr. Katarína Klimová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Katarína Klimová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, člen edičnej komisie FF UMB 
Odborná asistentka 
katarina.klimova@umb.sk
K126 (Tajovského 51) 
048 446 5126
Mgr. Katarína Krejčí | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Katarína Krejčí
Vysokoškolská učiteľka, od 27. 7. 2015 na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
katarina.dlhosova@umb.sk
K127 (Tajovského 51) 
048 446 5127
Mgr. Eva Mesárová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Eva Mesárová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT 
Odborná asistentka 
eva.mesarova@umb.sk
K127 (Tajovského 51) 
048 446 5127
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, od decembra 2014 na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
eva.reichwalderova@umb.sk
K129 (Tajovského 51) 
048 446 5129
Mgr. François Schmitt, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. François Schmitt, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
francois.schmitt@umb.sk
K130 (Tajovského 51) 
048 446 5130
Mgr. Stanislava Tomašková | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Stanislava Tomašková
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS pre ŠJ PAT 
Odborná asistentka 
stanislava.tomaskova@umb.sk
K133 (Tajovského 51) 
048 446 5133
Mgr. Dagmar Veselá, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Dagmar Veselá, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre prax FJ PAT; katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB 
Odborná asistentka 
dagmar.vesela@umb.sk
K116 (Tajovského 51) 
048 446 5116
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Vedúca katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO 
Odborná asistentka 
monika.zazrivcova@umb.sk
K131 (Tajovského 51) 
048 446 5131
Mgr. Dominika Žužafková | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Dominika Žužafková
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre prax ŠJ PAT 
Odborná asistentka 
dominika.zuzafkova@umb.sk
K133 (Tajovského 51)  
048 446 5133

Zahraniční lektori

Dr. Simonetta Giulianelli | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr. Simonetta Giulianelli
Vysokoškolská učiteľka, za taliansky jazyk 
Zahraničný lektor 
simonetta.giulianelli@umb.sk
K126 (Tajovského 51) 
048 446 5126
Mgr. Christophe Laurent | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Christophe Laurent
Vysokoškolský učiteľ, za francúzsky jazyk 
Zahraničný lektor 
christophe.laurent@umb.sk
K130 (Tajovského 51) 
048 446 5130

Nepedagogickí zamestnanci

Jarmila Ďurovcová  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jarmila Ďurovcová
Sekretárka, katedrová administrátorka webovej stránky KRO 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jarmila.durovcova@umb.sk
K132 (Tajovského 51) 
048 446 5132
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry