RSS RSS print

Katedra slovanských jazykov

Katedra slovanských jazykov vznikla ako jedna z katedier Filologickej fakulty UMB v 1997 roku a od svojho etablovania v tomto roku sa orientuje na prípravu prekladateľov - tlmočníkov v bakalárskom a magisterskom štúdiu z oblasti rusistiky a polonistiky.

V akademickom roku 2009/2010 boli otvorené prvé ročníky bakalárskeho externého štúdia rusistiky aj polonistiky.

Mgr. Anton Repoň, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Funkcia: Zástupca vedúceho katedry
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Olha Brandys, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Kamila Brtková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Milada Jankovičová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Liashuk Viktoria
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Anita Račáková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Prof. dr hab. Wladyslaw Śliwiński
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
prof. Larisa A. Sugay, DrSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
Waligorski Milosz
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Zahraničný lektor
Katarína Brišová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry