RSS RSS print

Koncert

Koncert sláčikového kvarteta

Dňa 12. 11. 2012 sa na pôde Centra poľského jazyka a kultúry a Katedry slovanských jazykov FF UMB uskutočnil pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti Poľska medzinárodný vedecký seminár Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg.Príjemnú atmosféru dotvoril koncert poľského sláčikového kvarteta, ktorý sa mohol zrealizovať vďaka podpore nadácie Cultura Animi. Mladí interpreti publiku so zanietením a na vysokej úrovni priblížili tvorbu významných poľských hudobných skladateľov.

Anita Račáková

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry