RSS RSS print

Stretnutie s Karolom Chmelom

Dňa 18. apríla 2013 sa v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s významným slovenským prekladateľom poľskej literatúry Karolom Chmelom. Na podujatí sa organizačne podieľali Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum slovanských štúdií a Centrum poľského jazyka a kultúry spolu s Katedrou slovanských jazykov FF UMB. Publikum, tvorené predovšetkým študentmi polonistiky, sa dozvedelo veľa zaujímavého o práci prekladateľa a jeho úlohe pri propagácii literatúry a kultúry prostredníctvom prekladu.

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry