RSS RSS print

Современная интерпретация белорусской культуры

Katedra slovanských jazykov má vo svojich radoch aj pedagógov zo zahraničia.  Od septembra jej zostavu posilnila doc. Viktória Ľašuk, CSc., ktorá je pôvodom z Bieloruska.

O svojej rodnej vlasti si pre študentov a pedagógov katedry pripravila zaujímavé rozprávanie o najdôležitejších udalostiach z histórie i súčasnosti Bieloruska, o jeho osobnostiach, ktoré významnou mierou ovplyvnili dianie tejto slovanskej krajiny.

Prednáška vo forme prezentácie bola obohatená aj krátkymi filmovými ukážkami. 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry