RSS RSS print

Akcie Centra poľského jazyka a kultúry pri KSJ FF UMB

V akademickom roku (2015/2016) Centrum poľského jazyka a kultúry, ktoré pôsobí pri Katedre slovanských jazykov, zorganizovalo niekoľko stretnutí so zaujímavými osobnosťami z Poľska. Vďaka tejto iniciatíve sa naši študenti mohli stretnúť so spisovateľom Adamom Miklaszom, maliarkou Annou Waligórskou, literárnym vedcom Piotrom Andrzejewským, pracovníčkou múzea Alicjou Andrzejewskou-Zając, sociológom Piotrom Bukowským, jazykovedcom Tomaszom Kwokom a politickým analytikom Andrzejom Sadeckým. 

Bližšie informácie nájdete na nižšie uvedených stránkach.

Linky

http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1270:spotkanie-z-kultur-emkowsk-w-baskiej-bystrzycy-&catid=21:monitor-polonijny-main&Itemid=18

 

http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1305:latajcy-uniwersytet-w-baskiej-bystrzycy&catid=21:monitor-polonijny-main&Itemid=18

 

http://www.polonia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:adam-miklasz-w-baskiej-bystrzycy&catid=21:monitor-polonijny-main&Itemid=18

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry