RSS RSS print

Pozvánka na stretnutie s Michałom Rusinkom

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici,

Poľský inštitút v Bratislave

a

Centrum poľského jazyka a kultúry pri KSJ FF UMB

Vás pri príležitosti 20. výročia udelenia Nobelovej ceny za literatúru poľskej poetke

Wisławe Szymborskej  

srdečne pozývajú na stretnutie s 

 Michałom Rusinkom,

osobným tajomníkom autorky, ktorý je zároveň významným literárnym vedcom, prekladateľom a spisovateľom.

 

Viac informácií nájdete v priložených súboroch

 pozvánka

 plagát

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry