Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ruský jazyk 2

Vyučovanie predmetu Ruský jazyk 2 sa začne 17. 02. (3. - 4. hodina - od 9.05 do 10.30). Hodiny budú prebiehať v miestnosti C 235 v budove filozofickej fakulty na Ružovej ulici.

 


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici