RSS RSS print

Vyšehradské projekty

Katedra slovanských jazykov FF UMB je od septembra 2015 partnerom projektu Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. Bližšie informácie nájdete na stránke projektu:http://v4project.weebly.com/ alebo http://v4projektsk.weebly.com/

Pracovníci Katedry slovanských jazykov FF UMB sú členmi riešiteľského kolektívu projektu financovaného zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorého hlavným koordinátorom je Katedra translatológie.

Bližšie informácie nájdete na stránke projektu: http://languages-in-v4-countries5.webnode.sk/

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry