RSS RSS print

Študentské aktivity

Každý, kto sa učí cudzí jazyk, z vlastnej skúsenosti vie, že najväčšie pokroky zaznamenal, keď mal možnosť stretnúť sa s nositeľmi jazyka v ich prostredí, aktívne s nimi komunikovať a dotknúť sa ich autentickej kultúry. Žiadna učebnica nevie sprostredkovať vône, chute, zvuky a tvary obklopujúce vo všedný i sviatočný deň ľudí, ktorých jazyk vám učaroval a chcete sa ho naučiť. Preto sa snažíme ukázať našim študentom poľskú kultúru prostredníctvom interakcie s jej tvorcami a nositeľmi. Nabádame ich, aby využívali možnosti stáží a pobytov na letných školách, organizujeme výlety do Poľska a zapájame ich do prípravy rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Vždy nás poteší, keď sa rozhodnú zúčastniť na študentských súťažiach, kde sa im zatiaľ darí žať úspechy. V nasledujúcej časti prinášame v štyroch sekciách prehľad študentských aktivít od r. 2008 (predchádzajúce aktivity je možné nájsť v publikácii 10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry