RSS RSS print

Vedecké podujatia

Pracovníci banskobystrickej polonistiky organizovali alebo spoluorganizovali niekoľko medzinárodných konferencií a vedeckých seminárov, ktoré zaznamenali pozitívny ohlas nielen doma, ale aj v zahraničí. Viacerí kolegovia sa na nami organizovaných podujatiach zúčastňujú už pravidelne a radi sa do Banskej Bystrice vracajú. Ako sami hovoria, vďaka širokému priestoru na diskusiu a rokovaniam v „kuloároch“, ktorým prikladáme mimoriadny význam, tu vždy vládne príjemná a tvorivá pracovná atmosféra. V nasledujúcej časti prinášame prehľad vedeckých podujatí od r. 2008. Prehľad predchádzajúcich aktivít je možné nájsť v publikácii 10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2008

2009

2010

 2012

2013

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry