RSS RSS print

Témy rigorózych prác na ak. rok 2013/2014

Mgr. Anita Račáková, PhD.

1. Używanie profesjonalizmów a terminów specjalistycznych w komunikacji z zakresu sportu w języku polskim i słowackim

2. Język słowackich i polskich redaktorów sportowych

3. Krytyka przekładów literatury polskiej na łamach słowackich czasopism z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa (historia a stan obecny)

 

Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

1. Obraz Polski w programach informacyjnych na Słowacji

2. Język przemówień polskich i słowackich posłów

3. Perswazyjna rola nagłówków na polskich i słowackich portalach internetowych

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry