RSS RSS print

Bývalí pracovníci

Zabezpečovať kvalitnú odbornú úroveň študentov polonistiky sa od počiatku darilo vďaka tomu, že na oddelení pracovali renomovaní slovenskí a poľskí odborníci z oblasti jazykovedy, literárnej vedy a translatológie. Časom sa im podarilo vychovať novú generáciu kolegov z radov našich absolventov. Začatý trend dopĺňania personálneho obsadenia z vlastných zdrojov sa, žiaľ, nepodarilo udržať. Všetci u nás pôsobiaci odborníci sa však v obrovskej miere zaslúžili o úspešné fungovanie a rozvoj banskobystrickej polonistiky. V nasledujúcej časti uvádzame prehľad bývalých spolupracovníkov spolu s rokmi ich pôsobenia na katedre. 

 

prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc. (1997 – 2000)

prof. dr hab. Jerzy Staszewski (1998 – 2000)

prof. dr hab. Józef Kąś (2005 – 2008)

prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (2008 – 2012)

doc. PhDr. Natália Kiseľová, CSc. (2001 – 2007)

Mgr. Bogumila Suwara, PhD. (1997 – 2000)

PhDr. Jana Kačurová (2003 – 2006)

PhDr. Gabriela Slezáková (2006 – 2011)

PhDr. Jaroslav Černák (2008 – 2011)

Mgr. Viktor Švec (1997 – 2001)

Mgr. Ivana Škodová (2001 – 2007)

Mgr. Nataša Ďurišová (s prestávkami od r. 2002 do r. 2007)

Lektori

dr Kazimierz Kaszper (1999 – 2000)

prof. dr hab. Jerzy Staszewski (2000 – 2002)

dr Gabriela Olchowa (2002 – 2007)

dr Sylwia Sojda (2007 – 2009)

dr Justyna Cembrowska (2009 – 2010)

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry