RSS RSS print

Pracownicy

prof. dr hab. Władysław Śliwiński

Prof. dr hab. Władysław Śliwiński jest koordynatorem programu Język polski i kultura oraz gwarantem przedmiotów lingwistycznych. Prowadzi wykłady i seminaria z leksykologii, stylistyki, frazeologii, retoryki, tekstologii i kultury języka polskiego. Zajmuje się przede wszystkim kulturą współczesnego języka polskiego, językiem polskiej telewizji, konstrukcjami nominalnymi w języku artystycznym. Jest autorem lub współautorem sześciu monografii i podręcznika języka polskiego dla zaawansowanych – A to Polska właśnie.

http://www.ff.umb.sk/wsliwinski/

Dr Gabriela Olchowa

Dr Gabriela Olchowa w latach 2002 – 2007 pracowała na Katedrze Języków Słowiańskich jako lektorka. W 2007 r. została zatrudniona na stanowisku starszego asystenta. Prowadzi zajęcia z fonetyki i fonologii, morfologii, składni, leksykografii, historii i geografii Polski oraz socjokultury. W działalności naukowej skupia się na zagadnieniach socjokultury ujmując je z aspektu porównawczego słowacko-polskiego. Szczególną uwagę poświęca grzeczności i etykiecie językowej, językowemu obrazowi świata, onomastyce i nauczaniu kompetencji socjokulturowej. http://www.ff.umb.sk/golchowa/

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD. z przerwami pracuje na polonistyce od 2000 r. na stanowisku starszego asystenta. Obecnie prowadzi wykłady ze wstępu do tłumaczenia specjalistycznego, ćwiczenia i seminaria z tłumaczenia pisemnego (pism urzędowych, tekstów z zakresu ruchu turystycznego, tektów użytkowych, ekonomicznych, prawnych, naukowych), tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego oraz tłumaczenia dla instytucji Unii Europejskiej. Zajmuje się komunikacją międzykulturową, nauczaniem kompetencji międzykulturowej przyszłych tłumaczy, kolokacjami z aspektu porównawczego słowacko-polskiego. http://www.ff.umb.sk/aracakova/

mgr Jakub Pacześniak

Mgr J. Pacześniak jest już szóstym lektorem języka polskiego na naszej uczelni. Prowadzi praktyczne ćwiczenia językowe, ale również wykłady i seminaria z literatury i kultury polskiej. Jako poeta i tłumacz wykorzystuje swoje doświadczenia też na seminariach z przekładu artystycznego. Poza nauczaniem do zakresu jego działalności należy organizacja różnego rodzaju imprez polonistycznych, spotkań z polskimi pisarzami i artystami, wycieczek, współpraca z polskimi fundacjami, placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi. http://www.ff.umb.sk/jpaczesniak/

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry