RSS RSS print

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu a prednášku v Centrum poľského jazyka a kultúry pri Katedre slovanských jazykov FF UMB Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy

„Komunizm – La Belle Époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego“,

ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2013 o 11.00 h. na Námestí Š. Moyzesa v Banskej Bystrici.

 

Patronát nad výstavou prevzal primátor mesta Banská Bystrica Mgr. Peter Gogola.

Po otvorení výstavy Vás pozývame na prednášku dr Łukasza Kamińského z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie nazvanú

„Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego. La Belle Époque komunizmu?“.

Prednáška s následným seminárom pre študentov UMB sa uskutoční v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Výstavu sprístupnil verejnosti Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

 

Pozvánku v slovenčine nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry