RSS RSS print

Štúdium

Katedra slovanských jazykov FF UMB zabezpečuje tieto akreditované študijné programy:

  • Tlmočníctvo a prekladateľstvo, študijný program ruský jazyk a kultúra - 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
  • Tlmočníctvo a prekladateľstvo, študijný program poľský jazyk a kultúra - 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
  • Tlmočníctvo a prekladateľstvo, študijný program ruský jazyk a kultúra - 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
  • Tlmočníctvo a prekladateľstvo, študijný program poľský jazyk a kultúra - 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
  • Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program ruský jazyk a literatúra - 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)
  • Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program ruský jazyk a literatúra - 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry