RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Areálové vzájomné vzťahy slovanských jazykov centrálnej zóny

Areálové vzájomné vzťahy slovanských jazykov centrálnej zóny (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kyseľová Natália
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-644-X

Anotácia

Aspekty prekladu ruských prechodníkových konštrukcií v teórii a praxi
Folklórne koiné v konceptualizácii slovanských spisovných jazykov
Gorkij - Arcybašev. Dve alternatívy dejín a človeka.

Gorkij - Arcybašev. Dve alternatívy dejín a človeka. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kováčová Marta
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-942-2

Dve alternatívy dejín a človeka.

Grafémy a fonémy francúzštiny. Príručka francúzskej výsleovnosti.

Grafémy a fonémy francúzštiny. Príručka francúzskej výsleovnosti. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Homolka Ján
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-413-7

anotacia

Harmónia v disharmónii. (ГАРМОНИЯ В ДИСГАРМОНИИ)

Harmónia v disharmónii. (ГАРМОНИЯ В ДИСГАРМОНИИ) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Makara Sergej
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-096-4

anotacia

Jazykové cvičenia z ruského jazyka 1
Jazykové cvičenia z ruského jazyka 2
Jazykové cvičenia z ruského jazyka pre 1. a 2. ročník Bc. štúdia
Jezyki slowianskie w procesie przemian

Jezyki slowianskie w procesie przemian (Zborník)

Autor/Kolektív:Gabriela Olchowa, Mieczyslaw Balowski (ed)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1056-3

zborník

Kapitoly zo slovenskej morfológie pre prekladateľov a tlmočníkov
Kritika prekladu 1/1, 2014
Kritika prekladu 2/1, 2014
Literatúra a jej konceptualizácia v metaforách vzdelávacích systémov
Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia (Zborník)

Autor/Kolektív:M. Kováčová a kol.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-865-2Stiahnuť publikáciu:

zborník

Metodika vyučovania ruského jazyka ako cudzieho jazyka / МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-859-1

anotácia

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-861-4

anotácia

Neoficiálne ruské vizuálne umenie vo vyučovaní ruského jazyka (Неофициальное русское визуальное искусство в преподавании РКИ)
Od textu k prekladu VIII
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry