RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Anton Repoň, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Anton Repoň, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, gestor externého štúdia 
Odborný asistent 
Anton.Repon@umb.sk
02 
048 446 4156

Profesori

Prof. dr hab. Wladyslaw Śliwiński | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. dr hab. Wladyslaw Śliwiński
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
wladyslaw.sliwinski@umb.sk
03 
048 446 4143
prof. Larisa A. Sugay, DrSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Larisa A. Sugay, DrSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
Larisa.Sugay@umb.sk
 
048 446

Docenti

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Marta.Kovacova@umb.sk
 
048 446
Liashuk Viktoria | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Liashuk Viktoria
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
viktoria.liashuk@umb.sk
S04 
048 446 4172

Odborní asistenti

Mgr. Olha Brandys, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Olha Brandys, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
olha.brandisz@umb.sk
 
048 446
Mgr. Kamila Brtková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Kamila Brtková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
kamila.brtkova@umb.sk
 
048 446
PhDr. Milada Jankovičová, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Milada Jankovičová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
milada.jankovicova@umb.sk
 
048 446
Mgr. Martin Lizoň, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS 
Odborný asistent 
Martin.Lizon@umb.sk
S003 
048 446 4150
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Gabriela.Olchowa@umb.sk
05 
048 446 4143
Mgr. Anita Račáková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Anita Račáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátorka pre polonistiku 
Odborná asistentka 
Anita.Racakova@umb.sk
05 
048 446 4143
Mgr. Anton Repoň, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Anton Repoň, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, gestor externého štúdia 
Odborný asistent 
Anton.Repon@umb.sk
02 
048 446 4156

Zahraniční lektori

Waligorski Milosz | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Waligorski Milosz
Vysokoškolský učiteľ 
Zahraničný lektor 
milosz.waligorski@umb.sk
05 
048 446 4143

Nepedagogickí zamestnanci

Katarína Brišová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katarína Brišová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
katarina.brisova@umb.sk
S003 
048 446 4115
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry