RSS RSS print

Interné doktorandky/interní doktorandi

Mgr. Annamária Genčiová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Annamária Genčiová
Doktorandka 
 
annamaria.genciova@umb.sk
K142 
048 446 5142
Mgr. Veronika Gondeková | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Veronika Gondeková
Doktorandka 
 
Veronika.Gondekova2@umb.sk
K142 
048 446 5142
Mgr. Natália Kolenčíková | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Natália Kolenčíková
Doktorandka 
 
natalia.kolencikova@umb.sk
K142 
048 446 5142
Mgr. Gabriel Rožai | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Gabriel Rožai
Doktorand 
 
gabriel.rozai@umb.sk
K143 
048 446 5143
Mgr. Alena Záborská | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Alena Záborská
Doktorandka 
 
alena.zaborska@umb.sk
K142 
048 446 5142
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry