RSS RSS print

Katedra v médiách

O 3. medzinárodnej konferencii SOCIOKULTÚRNE ASPEKTY V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní komisie pre sociolingvistiku akreditovanej pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Konferenciu organizačne garantovala naša katedra v dňoch 5. a 6. septembra 2016.

http://nasabystrica.sme.sk/c/20261449/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin.html 

http://www.infospravy.sk/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin 

http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/konferencia-slovanskych-jazykov-bystrici/ 


Rozhlas a televízia Slovenska – RÁDIO REGINA: Večerné reflexie 5. júla 2016

Hostkou relácie vysielanej na Sviatok svätých Cyrila a Metoda bola Mgr. Lujza Urbancová, PhD. S redaktorom P. Zemaníkom hovorili o súvislostiach a vzťahoch v trojuholníku jazyk – písmo – komunikácia.


Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry